Maak verbinding, Raak betrokken, Word vrijwilliger!

Are you looking to connect with your community, and take action on issues close to your heart?

Would you like to be active and meet new people?

Do you have a bit of spare time and would you like to make a difference in other peoples’ lives?

Dublin City Volunteer Centre Ireland, in samenwerking met Serve the City Brussel, ontving een grote projectsubsidie van de Europese Commissie in het kader van het programma Europe for Citizens.

“Vrijwilligerswerk als middel om de gemeenschappelijke waarden van de EU te versterken” (Werktitel: “Raak Verbonden – Vrijwilligerswerk en Gedeelde Waarden”) is een project met Europees burgerschap als kern: waarden vormen een fundamenteel onderdeel van de identiteit van burgers. Identiteit wordt op zijn beurt gevormd door gedeelde geografische of gemeenschappelijke interesses of overtuigingen; en wordt uitgedrukt op individuele basis – als een lokale burger – of door deel uit te maken van een bredere groep. Dit project biedt de omstandigheden waaraan burgers kunnen deelnemen, zowel op lokaal niveau als op het niveau van de Unie. Citizens are involved at the design stage and throughout the project, via their voluntary participation in the local events and volunteering; they are also fully part of a wider European project through the shared learnings, research results and feedback collation, at each project phase, culminating in the European roadshow. De partnerlanden en de diversiteit van de betrokken deelnemers versterken op lokaal niveau de kansen voor maatschappelijke en interculturele betrokkenheid door middel van het mechanisme van vrijwilligerswerk.

Dublin City Volunteer Centre, Serve the City Brussel, Volonterski Centar Osijek and Volunteer Scotland hebben in maart 2017 een gezamenlijke subsidieaanvraag voor dit project ingediend bij het Europe for Citizens-programma. Het project haalde de 12de plaats van 361 ingediende voorstellen en werd daarom geselecteerd voor financiering als een van de 25 projecten in de EU. De incubatiefase van het project begon op 1 november 2017 en het project zal worden voltooid in april 2019.

Between November 2017 and April 2019 we invited people to “Get Connected” with their community, people around them and their own identity through volunteering.

Participants where invited to participate in conversations about what’s going on in their community and what’s important to them, to get involved in volunteering and to share their personal volunteering experience to inspire others.

The project had a number of components supporting people during their personal volunteering journeys:

  • A number of Conversation Salons in each partner country
  • A number of Digital Media Workshop in each partner country (to equip people with the ability to document their journeys and tell their volunteering stories)
  • Support by the volunteer organisations to enable volunteering activity for each participant
  • Two surveys to understand the impact of volunteering on European values.
  • A European Roadshow to display and share the participant’s experiences at the end of the project

Het project wilt onderzoeken welke impact vrijwilligerswerk kan hebben op mensen en hun gevoel van verbinding met hun lokale gemeenschap, hun waarden en hun algemeen welzijn. We zullen vragen stellen zoals:

  • Voelen mensen zich dichter bij hun gemeenschap door vrijwilligerswerk?
  • Motiveert het hun om actievere burgers te worden en om meer betrokken te geraken bij problemen die er toe doen voor hun en hun naasten?
  • Kan vrijwilligerswerk leiden to meer zelfontplooiing en wakkert het tegelijkertijd solidariteit met anderen aan?
  • En, indien vrijwilligerswerk een invloed heeft op iemands identiteit en de gedeelde waarde van hun gemeenschap, hoe verschillend is die invloed in vier Europese landen die ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal hebben, maar zeer verschillend zijn op vlak van infrastructuur en culturele benaderingen op vlak van vrijwilligerswerk?

More Information about this Project

Dit project (officiële titel: “Vrijwilligerswerk als middel om de gemeenschappelijke waarden van de EU te versterken”) is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close