Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) actief voor elke website die informatie over een EU-burger opslaat. Om te voldoen aan deze verordening, zijn dit de manieren waarop Serve the City informatie opslaat en gebruikt.

Informatie verzameld door Serve the City kan worden gebruikt om:

 • te reageren op verzoeken om informatie
 • informatie te verspreiden zoals nieuwsbrieven of details van evenementen
 • contact op te nemen met vrijwilligers en de juiste organisatorische regelingen te treffen voor het dienen
 • eventuele donaties of beloften van donaties te verwerken
 • een register bij van contactgegevens van vrijwilligers en klanten bij te houden
 • klanten, donateurs en vrijwilligers te informeren over actuele of toekomstige informatie over ons werk, evenementen, campagnes en activiteiten, of andere functies van Serve the City
 • zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, audits, fraudebewaking en -preventie, op te krikken, te verbeteren of  om onze diensten te wijzigen, om gebruikstrends te identificeren, de effectiviteit van informatieve en operationele activiteiten te bepalen en om onze dienende activiteiten uit te breiden.
 • als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is: (1) onder de geldende wetgeving, (2) om te voldoen aan juridische procedures; (3) om te reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstanties (4) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (5) om onze activiteiten te beschermen; (6) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van anderen te beschermen; en (7) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of enige schade te beperken die we kunnen lijden.

Het is de belofte van Serve the City dat elk gebruik van verzamelde informatie in overeenstemming zal zijn met de gegevensbeschermingsbeginselen van goede praktijken. Dit betekent dat het:

 • eerlijk en rechtmatig verwerkt wordt.
 • verwerkt wordt voor beperkte doeleinden en op een passende manier.
 • adequaat, relevant en niet buitensporig is voor het doel.
 • nauwkeurig is en, waar nodig, up-to-date wordt gehouden.
 • niet langer wordt bewaard dan nodig is voor het doel.
 • verwerkt wordt in overeenstemming met de rechten van de betrokkenen.

beveiligd worden door de Data Controller die passende technische en andere maatregelen neemt om ongeoorloofde of onwettige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke informatie te voorkomen,

 • niet overgedragen aan derden buiten de Serve the City-organisatie zonder adequate bescherming.

Daarnaast zal Serve the City ervoor zorgen dat:

 • Het een Data Protection Officer heeft met de specifieke verantwoordelijkheid om de naleving van gegevensbescherming te waarborgen,
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, begrijpt dat zij contractueel verantwoordelijk zijn voor het volgen van goede gegevensbeschermingspraktijken,
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, hier voldoende voor is opgeleid,
 • Iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, onder voldoende toezicht staat,
 • Iedereen die vragen wil stellen over het omgaan met persoonlijke informatie weet wat te doen,
 • Het snel en hoffelijk alle vragen over het omgaan met persoonlijke informatie behandelt,
 • Het duidelijk omschrijft hoe het persoonlijke informatie behandelt,
 • Het regelmatig evalueert en controleert hoe persoonlijke informatie wordt bijgehouden, beheerd en gebruikt,
 • Het regelmatig zijn methoden en prestaties met betrekking tot het behandelen van persoonlijke informatie evalueert.

Dit beleid zal waar nodig worden bijgewerkt om de beste praktijken op het gebied van gegevensbeheer, beveiliging en controle weer te geven en ervoor te zorgen dat alle wijzigingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) worden nageleefd.

Statistieken website

Serve the City gebruikt Google Analytics om het publiek van zijn website te meten. Informatie over de locatie en leeftijd van bezoekers kan voor een beperkte tijd worden opgeslagen op de servers van Google Analytics, maar identificeerbare informatie wordt na 14 maanden automatisch verwijderd. Google Analytics volgt de GDPR-richtlijnen en u kunt hier meer over lezen. In geen enkel geval zal de verzamelde informatie worden gedeeld met een tier.

Beveiliging website

Om te voorkomen dat hackers toegang krijgen tot de website (en om uw gegevens veilig te houden), gebruiken we de derde partij Wordfence waarmee we een overeenkomst voor gegevensverwerking hebben. Geen van de gegevens die u in de formulieren invult, wordt naar Wordfence verzonden. Wat Wordfence verzamelt, is uw IP-adres (om het te controleren tegen op de zwarte lijst geplaatste IP’s), de URL die is geopend (om te controleren of daarin geen extra schadelijke code is ingevoegd) en enkele browserheaders. Je kunt hierover meer lezen op hun pagina. Deze gegevens worden alleen verzameld om ervoor te zorgen dat mensen met slechte bedoelingen wegblijven en geen toegang hebben tot de back-end en uw gegevens!

Nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, erkent u dat de informatie die u verstrekt, zal worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden. In geen enkel geval zal de verzamelde informatie worden gedeeld met een tier.

Opslag van informatie

Tenzij anders vermeld, wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen in Salesforce (lees Salesforce’s commitment aan GDPR) of onze server bij Infomaniak (lees Infomaniak’s commitment aan GDPR).

In het geval van een online betaling, zal wat informatie worden opgeslagen in onze betalingsverwerkers, afhankelijk van uw keuze (Stripe voor creditcardbetalingen of Paypal). Deze informatie wordt veilig bewaard en alleen voor de verwerking van de betaling. We slaan geen creditcardgegevens op onze servers op.

Cookies

Cookies worden op deze site gebruikt om u een betere surfervaring te bieden. De beste manier om te voorkomen dat alle cookies worden geregistreerd, is om de instellingen van uw browser te wijzigen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikels op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikels, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?

Als u een account op deze site heeft of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close